مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۸

مراسم  افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی