فعالیت 82 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۳۰ دي ۱۳۹۸

فعالیت 82 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبیمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از فعالیت 82000 بهره بردار در بخش کشاورزی استان خبر داد که 951 نفر آنان کشاورزان پیشرو هستند.

محمد تقی آژنگ افزود: این بهره برداران در زیر بخش های مختلف زراعی، باغبانی بخش کشاورزی در 11شهرستان استان خراسان جنوبی فعالیت دارند.