توزیع 1440تن کود توسط شبکه بخش خصوصی در سیمرغ


تاریخ ارسال :

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

توزیع 1440تن کود توسط شبکه بخش خصوصی در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 1440تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف و پایه در شهرستان سیمرغ در 11 ماهه سال جاری از طریق تعاونی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی پایه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سیمرغ توزیع شد.