کارخانه دهلران مورد بررسی قرار گرفت


تاریخ ارسال :

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

کارخانه دهلران مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 براساس قرارداد جدید منعقده با کارخانه تولید کود سوپرفسفات تریپل آقای زرین آبادی در دهلران و در راستای اجرای دستورالعمل کنترل و نظارت بر روند توزیع نهاده های کشاورزی علی الخصوص کودهای یارانه دار ، روز یکشنبه مورخ 26خرداد سال جاری اکیپ نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محل کارخانه  حضور یافته و کارخانه را بررسی ومورد بازدید قرار دادند.