تامین کود برای تولید 63هزار تن برنج در جویبار


تاریخ ارسال :

۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تامین کود برای تولید 63هزار تن برنج در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای تولید 63 هزار تن شلتوک برنج در شهرستان جویبار استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تامین شده برای  تولید شلتوک برنج شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند