عرضه ضدیخ گیاهی درسبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

عرضه ضدیخ گیاهی درسبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان بر عرضه  ضدیخ گیاهی در سبد کودی  غیر یارانه ای این شرکت  خبرداد وی تصریح کرد:این ترکیبات حاوی باکتری های جنس تیوباسیلوس، جندین نوع اسیدآمینه و پروتئین می باشد که نقطه انجماد آب را پایین می اوردند. بهتر است که دو روز قبل از بروز سرما استفاده شود.