پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود شهرستان گرمسار


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،مدیر استان سمنان از پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود در سطح استان سمنان خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

این پایش در قالب بازدید گروه نظارت کودی استان بوده،که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از اعضای آن به شمار می رود صورت می گیرد، و افراد متخلف بلافاصله با تنظیم صورت جلسه به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد

مهندس افضلی ضمن اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر تعداد 16کارگزار فعال در شهرستان گرمسار استان سمنان،توزیع نهاده های کشاورزی را به انجام می رسانند.