صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان آذرشهر


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

صدور حواله 25 تن کود اوره  از مبداء  پتروشیمی کرمانشاه به شهرستان  آذرشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از صدور حواله 25  تن کود شیمیایی اوره به شهرستان آذرشهر خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

با توجه به سهمیه های اختصاصی از مبادی و برش سهمیه شهرستانی، حواله این کودها روز سه شنه مورخ 99/6/25 از مبداء پتروشیمی کرمانشاه صادر و در سیستم هوشمند ثبت و برای ذخیره سازی کود پاییزه جهت استفاده کشاورزان و بهره برداران شهرستان مذکور تخصیص داده شده است.