رشد12 درصدی توزیع کود ازته در مدت مشابه سال قبل در گلستان


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

رشد12 درصدی توزیع کود ازته در مدت مشابه سال قبل در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  با بیان مطلب گفت : از ابتدای  سال جاری  تاکنون 56 هزارو973 تن  کود ازته  بین کشاورزان گلستانی توزیع شد  که این میزان  در مقایسه با مدت  مشابه  سال قبل،50 هزارو 698 تن  بوده ،12 درصد رشد داشته است. هزار  جریبی تصریح کرد: برای تامین امنیت غذایی، افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و تامین عناصر غذایی در خاک باید طبق استانداردها از انواع کودهای شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی استفاده شود افزود: هم اکنون کشاورزان این استان نسبت به میانگین کشور کود کمتری در کشتزارها استفاده می کنند.وی گفت: اگر خاک فقر عناصر غذایی داشته باشد باید از انواع کود طبق نظر کارشناسان برای بهبود خاک استفاده کرد.