مشارکت مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در جلسه آنلاین مدیران در ستاد


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

مشارکت مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در جلسه آنلاین مدیران در ستاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربیمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای مهندس علیرضا قربانی صبح روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری طی مشارکت در کنفرانس ویدئویی آنلاین مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ستاد ضمن استماء گزارش مدیران استانهای مختلف  نسبت به ارائه گزارش از وضعیت استان به مدیر عامل محترم و حاضرین در جلسه اقدام  نمود .