بازگشائی پاکت پیشنهادی استعلام واگذاری حمل و بارگیری و تخلیه3000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا فاضل آباد به اقصی نقاط استان


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

بازگشائی پاکت  پیشنهادی استعلام واگذاری حمل و بارگیری و تخلیه3000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا فاضل آباد به اقصی نقاط استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان  با اعلام  این  خبر گفت دراجرای درخواست  رئیس اداره بازرگانی  شرکت ، بازگشائی پاکت پیشنهادی  استعلام واگذاری حمل و بارگیری3000تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا فاضل آباد به اقصی نقاط استان به پیمانکار واجد شرایط  از طریق سامانه ستاد، تعداد 1فقره پیشنهاددریافتی تحویل گردید. و همچنین  جلسه  بازگشائی در روز  سه شنبه مورخ25/6/99 با حضور اعضا کمیسیون  معاملات در  دفتر کار مدیریت  این شرکت  تشکیل شد و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت تعاونی  حمل و نقل  ابتکار کار  گلستان بعنوان برنده  استعلام اعلام گردید.