نمونه برداری از پارت200 تنی کود نیترات آمونیوم سولفات در قزوین


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

نمونه برداری از پارت200 تنی کود نیترات آمونیوم سولفات در قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛  نمونه برداری از یک پارت 200 تنی کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم توسط کارشناس استان صورت گرفت. وی افزود؛ کودهای فوق از شرکت شهدای صدر شیمی در شهریور ماه سالجاری وارد انبار سازمانی استان شده اند.