روند حمل و توزیع کود در مهر ماه سال جاری در استان کردستان


تاریخ ارسال :

۱۱ آبان ۱۳۹۹

روند حمل و توزیع کود در مهر ماه سال جاری در استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل 6799 تن کود اوره از مبادی  به  مقصد انبار کارگزاران  و اتحادیه های تعاونی روستایی استان کردستان در مهر ماه سالجاری  خبر داد.

مهندس محمد شهیاد افزود: این مقدار کود از مبادی بندر امام و بندر عباس و پتروشیمی ها به  مقاصد تعیین شده (انبار کارگزاران و تعاونی روستایی  ها )در استان کردستان حمل شده است.