جلسه هماهنگی تأمین و توزیع کود و بذر برگزار شد


تاریخ ارسال :

۱۱ آبان ۱۳۹۷

جلسه هماهنگی تأمین و توزیع کود و بذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

پیرو جلسات متعدد برگزار شده در زمینه هماهنگی تأمین و توزیع کود شیمیائی و توزیع بذور تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، جلسه ای با حضور آقای مهندس رنجبرضرابی سرپرست و آقای سامی رئیس بازرگانی شرکت و آقای مهندس علی بایگانه معاون مدیریت زراعت و کارشناسان معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در محل دفتر مهندس آقای رنجبر ضرابی برگزار شد.

در این جلسه وضعیت حمل کود به استان و نحوه توزیع برش های شهرستانی بررسی و تشریح شد.

همچنین آماری از مانده بذور گندم تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه شد و راه کارهای توزیع آن با هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان همدان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد مجموعه مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در کنار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تمام تلاش خود را برای توزیع بذر موجود به کارگیرند.

  این جلسه در تاریخ نهم آبان ماه برگزار شد.