ارسال کود اوره تعاونی روستایی دریس شهرستان کازرون استان فارس


تاریخ ارسال :

۱۵ آذر ۱۳۹۹

ارسال کود اوره تعاونی روستایی دریس شهرستان کازرون استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 30 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی روستایی دریس شهرستان کازرون در تاریخ 10 آذرماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.