کمیته فنی گندم استان آذربایجان شرقی به منظور بهبود کیفی گندم تشکیل جلسه داد


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۷

کمیته فنی گندم استان آذربایجان شرقی به منظور بهبود کیفی گندم تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز یکشنبه مورخ 23/10/97 جلسه ایی با حضور اعضای محترم کمیته فنی گندم از جمله مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در سالن کنفرانس شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8،‌ برگزار شد.

 در این جلسه هرکدام از اعضای کمیته در خصوص اهم اقدامات انجام یافته گزارشی ارانه نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی در خصوص تفاهم نامه خرید کیفی گندم از کشاورزان مصوب و مقرر گردید:

  1. سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران استان و انجمن صنفی کارخانجات آردسازی استان فرمت نهایی تفاهم نامه خرید کیفی گندم از کشاورزان را تهیه و عملیاتی نماید.
  2. اسامی کشاورزان پیشرو گندمکاران استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار انجمن نظام صنفی استان قرار گیرد.
  3. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمهیدات لازم را به منظور تامین کود مورد نیاز تغذیه گیاهی فراهم نماید.
  4. جهاد کشاورزی با هماهنگی نظام صنفی نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی برای گندمکاران اقدام نماید.
  5. بنیاد ملی گندمکاران شناسنامه زراعی گندمکاران مورد نظر را تهیه و جهت انعقاد قرارداد، ‌هماهنگی لازم را معمول دارد.
  6. انجمن صنفی کارخانجات آردسازی استان، کارخانجات طرف قرارداد را به کمیته معرفی نماید.
  7. تفاهم نامه خرید گندم کیفی در سطح دو هزار هکتار بصورت پایلوت عملیاتی شود.