همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران


تاریخ ارسال :

۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

.بسمه تعالی

همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران (1398/2/3)

مقدمه :

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کنار تامین و توزیع کودهای پرمصرف مورد نیاز بخش کشاورزی در کشور حمایت از تولیدکنندگان برتر کود در سطح کشور را در برنامه های خود قرار داده است و دراین زمینه با برپایی همایش های آموزشی ترویجی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تولیدکنندگان دارای برند کود در سطح کشور را به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معرفی نموده و از این طریق زمینه را بیش از پیش برای استفاده از تنوع کودی بخصوص کودهای غیریارانه ای فراهم نموده است.

اهمیت کودهای غیرتکلیفی (غیریارانه ای) در کنار کودهای تکلیفی درارتقاء تولیدات بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و این امر درحالی است که کارگزاران به عنوان خط مقدم ارتباط با کشاورزان نقش بسیار مهمی در انتقال دانش مربوط به چگونگی استفاده از کودهای کشاورزی بخصوص کودهای غیرتکلیفی (غیریارانه ای) به کشاورزان هر منطقه دارند و هرچه دانش و اطلاعات فنی کارگزاران در زمینه انواع کودهای کشاورزی به روز ، بهینه و بالاتر از کشاورزان باشد به همان اندازه راهنمایی و جهت دهی کشاورزان از سوی کارگزاران در زمینه استفاده بهینه از کودهای کشاورزی و بکارگیری کودهای کشاورزی متناسب با نیازهای هر منطقه می تواند در افزایش تولید تاثیر گذار باشد. با توجه به این موضوع و اهمیت و ضرورت ترویج و معرفی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بخصوص کودهای غیریارانه ای ( غیرتکلیفی)  ، همایش ترویجی  وآموزشی یک روزه ترویج و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور کارگزاران فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و 4 شرکت تولیدکننده کودهایی غیریارانه ای (غیرتکلیفی) تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در  تاریخ 3/2/98 در سالن اجتماعات هتل نوید ساری برگزار شد.

ضرورت های برگزاری همایش:

 ضرورت اصلی از برگزاری این دوره آموزشی ترویجی افزایش دانش و اطلاعات فنی و ارتقاء مهارتهای حرفه ای کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در زمینه ترویج و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همچنین تولیدکنندگان و معرفی تولیدات شرکت های تولید کننده تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای تولید کودهای نوین و مدرن و به تبع آن انتقال آن به  کارگزاران فعال استان مازندران بوده است که به این طریق زمینه برای ترویج کاربرد کودهای تولیدی آنها فراهم گردد.

مخاطبان « شرکت کنندگان در همایش » :

افراد حاضر در همایش شامل کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران اعم از کارگزاران بخش خصوصی ، شرکت های تعاونی روستایی ، شرکت های تعاونی مشاوره ای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و شرکت های تعاونی تولیدی بخش کشاورزی بوده اند.

تعداد افراد شرکت کننده در همایش:

 در این همایش در مجموع 220 نفر شامل 160 نفر کارگزار ، 30 کشاورز پیشرو و 30 نفر  از مدیران، مسئولان ، کارشناسان و نمایندگان شرکتهای تولید کننده کودهای غیر یارانه ای تحت پوشش خدمات حمایتی کشاورزی حضور داشته اند.

شرکت های تولیدی حاضر در همایش :

در این همایش نمایندگان و مدیران شرکت های فن آوران زیست طبیعت گرا ، رهپویان صنعت پرشین ،  کیمیا اکسیر شرق ، و بهسان نوپا محصولات تولیدی خود را برای کارگزاران حاضر در همایش عرضه و با هدف معرفی تولیدات خود در زمینه کودهای غیریارانه ای توضیحات مبسوطی را به طور جداگانه به کارگزاران ارائه نمودند.

چگونگی برگزاری همایش :

این همایش یک روزه به صورت روش ابداعی و منحصر به فرد و با هدف حداکثر بهره وری از برگزاری همایش انجام گرفت بطوریکه هریک از تولیدکنندگان کود با معرفی محصولات خود در میزهای جداگانه و در فضای در نظر گرفته شده نسبت به ارائه اطلاعات فنی و معرفی مشخصات تولیدی خود پرداختند و کارگزاران حاضر در همایش هم در فضایی رو در رو و چهره به چهره هم با مدیران شرکت های تولیدی و هم با مسئولان فنی و بازرگانی شرکت های تولید کننده کودهای کشاورزی در زمینه زراعی و باغی سئوالات خود را مطرح و پاسخ های لازم را دریافت نمودند.

در این همایش آموزشی برای نخستین بار سعی گردید تمام زمان همایش به معرفی تولیدات آنهم به صورت چهره به چهره بدون هرگونه واسطه ای صورت گیرد و زمینه برای ارتباطات از طریق تماس و فضای مجازی هم فراهم گردد ضمن آنکه تولید کنندگان این موضوع مهم را مطرح کردند که دارای شناسنامه کاری می باشند و در هر مکان و هر زمان پاسخگوی مخاطبان بخصوص کارگزاران می باشند.

 

شرکتهای تولیدی کود که در همایش به معرفی و عرضه محصولات خود پرداختند:

  • شرکت فن آوران زیست طبیعت گرا
  • شرکت رهپویان صنعت پرشین
  • شرکت کیمیا اکسیر شرق
  • شرکت بهسان نوپا کود مخلوط شیمیایی مایع منطقه آزاد بندرانزلی

 

 

 

 

 

برگزار کننده و مکان کارگاه آموزشی:

برگزار کننده اصلی همایش ترویج و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران بوده که در سالن اجتماعات هتل نوید ساری برگزار شد.

 

مدت و زمان برگزاری کارگاه آموزشی:

مدت همایش ترویج ومعرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران یک روزه بوده که در تاریخ 3/2/98 در سالن اجتماعات هتل نوید ساری برگزار گردید.

نتایج کارگاه آموزشی:

نتایج حاصل از همایش ترویج و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرح ذیل بوده است:

  1. گردهم آمدن کارگزاران فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و ایجاد روحیه انس و الفت و بهره گیری از تجارت همدیگر در بین کارگزاران در راستای ترویج و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی.
  2. معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی غیرتکلیفی ( غیریارانه ای) در بین کارگزاران تحت پوشش در استان مازندران.
  3. آشنایی تولیدکنندگان کودهای غیرتکلیفی (غیریارانه ای) تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با کارگزاران توزیع در سطح استان مازندران.
  4. ایجاد فرصت لازم برای ترویج و معرفی کودهای غیرتکلیفی و غیریارانه ای جهت تولید کنندگان کودهای غیریارانه ای.
  5. معرفی کودهای غیریارانه ای مورد استفاده در بخش کشاورزی و چگونگی کاربرد آنها.
  6. انتقال آخرین اطلاعات و دانش های لازم مربوط به انواع کودهای کشاورزی غیرتکلیفی و چگونگی کاربرد آنها به کارگزاران با هدف  انتقال آنها به کشاورزان بهره بردار.

 

اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در همایش آموزشی  و ترویجی معرفی سبد کودی –

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران (3/2/1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره تماس

کد کارگزاری

1

علی علیشاه

4999706385

09113518836

1430125

2

محمد حسن خالقی

2181513678

09112519973

1430110

3

موسی جاوی

4999298953

09111164556

1434313

4

علی احمدی

 

33136295-011

1434314

5

مصطفی محمدی

5779904774

09118539403

1434315

6

یاسر اصغری گرجی

2162214342

09113568367

1430547

7

عسگری ملکی

2141368235

09111227287

1430548

8

سید امید میرزایی

4999869098

09113521766

1430550

9

اصغر حیدری

2180217250

09113518590

1434374

10

مجید شکری

2130217397

09119156080

1437110

11

شعبانعلی رمضانپور

2064341900

0911111348

1430553

12

فتحعلی ملکی

2140607694

09113121883

1437107

13

شعبانعلی ایرانمهر

2162456338

09111565369

1437108

14

سید حسن رضوانی

2060617324

09112231899

1430524

15

حسن نوروزی

2063529809

09112110461

1430525

16

احمد نصیری

2160863734

09113261501

1430526

17

سید حسن جعفری خطیر

2060978599

09111128128

1430527

18

علی عموزاد

 

09901402831

1430513

 

 

 

 

 

 

اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در همایش آموزشی  و ترویجی معرفی سبد کودی –

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران (3/2/1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره تماس

کد کارگزاری

19

حجت اله جلیلی

5829704579

09111241092

1437600

20

ابراهیم زارع

6259890834

09113201305

1430106

21

میثم جلیلی

5829801817

09111292347

1437613

22

حوریه سرخی

5829810247

09021282264

1430109

23

غلامرضا شریفی

5010804093

09111255469

1430134

24

ابراهیم محمدی نیا

2093794612

09112537065

1430110

25

محمدرضا قلیان

2093392275

09113536544

1430132

26

نوروزعلی فتحی

2061163130

09111253521

1430133

27

سید رمضانعلی ..............

2092776126

09111555663

1435213

28

عبداله خادمی

4999787237

09113550581

1435303

29

آرش نصرالهی

4989827899

09117771201

1430615

30

سید علی میرساداتی

2061901433

09112144915

1437954

31

رحیم شهیدپور

2060709105

09112137939

1436188

32

حسن رحیمی کیاسری

5769868287

09111549326

1437950

33

منصور زائری

2170030131

09113523253

143214

34

سید عیسی ساداتی

2160899607

09113238643

1430227

35

سیده سمانه ساداتی

 

09113238643

1437952

36

کریم اکبرزاده

2161077678

09111298751

143227

37

محمدرضا مطیع

2229558935

09112226914

1437952

 

 

 

 

اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در همایش آموزشی  و ترویجی معرفی سبد کودی –

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران (3/2/1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره تماس

کد کارگزاری

19

اسداله طالبی

4999649543

09112522320

1435725

20

امراله آسیان

2180645023

09119586979

1434001

21

صابر یزدانی چراتی

5779685916

09113238706

1430552

22

فرضعلی نوروزی

2061727638

09113121228

1437111

23

حسین حیدری

2093239981

09112591550

1430508

24

میلاد نعمت پور

2055406673

09350782698

1430558

25

علی دهقان

2060594154

0911113334

1430557

26

اویس عسگری

5799928652

09111548200

1430127

27

نرجس علی نژاد

4989697502

09111128203

1434380

28

سید اسماعیل قاسمی

2092084356

09111565714

1437104

29

سلمان دستان

2092764004

09111552587

1437112

30

ایمان حبیبی

5010583501

09332734185

1430559

31

قاسم ابراهیمی

5010030160

09112205696

1437113

32

خدیجه فیروزیان حاجی

2064628819

09112146341

1437114

33

احمد ناصریان

2050359993

09339982002

1437115

34

اکرم غیبی

2093080346

09375599850

1436303

35

رحمان معصومی

2093059120

09111543340

1437116

36

سیف اله حمزه

2093408090

09112563090

1430500

37

سیدآقا هاشمی

218140823

09111534472

1430124

 

 

 

 

اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در همایش آموزشی  و ترویجی معرفی سبد کودی –

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران (3/2/1398)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره تماس

کد کارگزاری

38

مظاهر عابدی

2061667260

09112181290

1436188

39

سید داود حسینی

2064355121

09111111872

1437950

40

بخشعلی بخشی

5829203790

09111287668

1430214

41

احمد آقابراری

4989468589

09121324202

143227

42

سیدحسین حسینی لنگری

2092078102

09113264643

1437953

43

مجید محسن زاده

 

09112232645

1437952

44

سید علی اسدی

4999784302

09113524042

1430273

45

حسین غلامی

2064190996

09113154185

1437952

46

سید احمد طاهری

2060651832

09111165904

1430217

47

مهدی نصیری

2161826573

09112291027

1430205

48

ذبیح اله مولایی

2140878302

09113214201

1430543

49

فرشید رضایی

2143301030

09129628645

1434110

50

علی رضا براری

2140744101

09111001798

1430294

51

سعید قلی پور

2143329482

09101010531

1430275

52

ابراهیم علیزاده

5689946818

09111275717

1430239

53

مانی امانی

2142072798

09111142954

1430277

54

میلاد باقری

4980007791

09112189483

1436005

55

کاظم عرب

2092636472

09112589129

1430250

56

سیامک داودی

2200635370

09113921043

1430270

 

 

 

اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در همایش آموزشی  و ترویجی معرفی سبد کودی –

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران (3/2/1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره تماس

کد کارگزاری

57

مظفر دهقان پور

2180243545

09119513327

1430202

58

محمد بهادری

4999626195

09111522175

1430210

59

ابوذر احمدی شورکایی

5829634708

09112510699

1430221

60

رضا افراسیابی

2259682138

09113234118