برگزاری مناقصه حمل ونقل در استان سمنان


تاریخ ارسال :

۶ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری مناقصه حمل ونقل در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از برگزاری مناقصه حمل و نقل در روز یک شنبه ششم  مرداد ماه سال جاری خبر داد

وی افزود: در این مناقصه 2 نفر شرکت کردند که با برسی قیمت پیش نهادی و برسی مدارک آنها نفر اول مناقصه مشخص شد.