تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control


تاریخ ارسال :

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control

تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقیروابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

لطفاً کلیک کنید