اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

وبینار

برگزاری وبینار پدافند غیرعامل
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،   ادامه مطلب

مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

رعایت الزامات سامانه حواله الکترونیک توزیع کود
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وبینار سراسری آموزشی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با موضوع: بررسی وضعیت صدور حواله الکترونیک، توزیع کودهای کشاورزی در رو... ادامه مطلب

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد:

تأمین کودهای یارانه‌ای موردنیاز کشت گندم و جو توسط شرکت خدمات حمایتی ک...
   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دنبال انتشار اخباری طی روزهای اخیر پیرامون تأمین کودهای یارانه‌ای برای کشاورزانی که به تولید گندم و جو مبادرت ... ادامه مطلب

تأمین و حمل ۱۷۳ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

توزیع کود سوپرفسفات تریپل بین کشاورزان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

جلسات آموزشی صدور حواله الکترونیکی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری تا پایان مهر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تخلیه کود اوره در انبار مرکزی شهرستان شاهرود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

عملکرد امور بازرگانی استان گیلان در مهر ماه سال 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان فامنین استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

انجام عملیات بوجاری بذر جو دراستان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 200 تن کود پتاس بین کشاورزان استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

عملکرد امور مالی استان گیلان در مهر ماه سال 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان خوزستان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان خراسان رضوی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان رزن استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تأمین و حمل ۷۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان آذربایجان غرب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

عملکرد امور اداری استان گیلان در مهر ماه سال 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع 607 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید کناره شهرستان مرود...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان اسدآباد استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

بارگیری و حمل کود ترکیبی کارگزاری روستایی نهبندان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 598 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (مجید رضایی) شهرست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری و حمل کود سوپر فسفات تریپل کارگزاری بهدشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان فارس از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان همدان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل 10 تن کود سولفات پتاسیم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 301 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (محمد کشتکار) شهرس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 171 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی سیوند شهرستان مر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان ملایر استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع 456 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی سیدان شهرستان مر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان رزن استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تأمین و حمل ۱۰۱۴ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان البرز از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان کرمان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان اسدآباد استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تخلیه کود در انبار مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛  ادامه مطلب

توزیع 1127 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (علی مرزبان)شهرست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 640 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی فتح آباد شهرستان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

عملکرد امور حقوقی استان گیلان در مهر ماه سال 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 640 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی فتح آباد شهرستان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

رصد شرکت تهران تجارت ایرانیان توسط کمیته نظارت و بازرسی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بستن تفاهم نامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیر...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی  ادامه مطلب

آموزش سامانه پایش به مرکز جعفرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری تا پایان م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

جلسات آموزشی صدور حواله الکترونیکی برای مراکز خدمات جهاد کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بازدید کمیته نظارت، بازرسی و کنترل کیفی از شرکت زعیم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تولید محصولات باغی بدون مصرف کودهای شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛  ادامه مطلب

بازدید کمیته نظارت، بازرسی و کنترل کیفی کود استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

نظارت بر صدور حواله الکترونیک در مرکز قنوات
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بوجاری بذر گندم در انبار مرکزی امیر کبیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

گزارش ارسال کود به استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش حمل مهر ماه کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز در سطح کشور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع سی و نه هزار و 500 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان های استان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین کود مزارع سیب زمینی در شهرستان فریدن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانب ادامه مطلب

توزیع 1000 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (رضا نوروزی) شهرست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

فروش ماشین آلات و ادوات اسقاطی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

تامین وارسال6942تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه وس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشارزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 654 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید درودزن شهرستان مرو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال50تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تأمین و توزیع 52 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 287 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید ترکان شهرستان مرود...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 772 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی دولت آباد شهرستا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

نمونه برداری کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

توزیع 461 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (وحید سلطانی باغنو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود شیمیایی در مهر ماه به مقدار 2030 تن در استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

تامین کود مورد نیاز باغات به شهرستان نطنز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تأمین و توزیع 1550 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی جنو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بازبینی و راه اندازی مجدد باسکول 60 تنی انبار اسفراین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

توزیع 706 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید رامجرد شهرستان مرو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 231 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین چهار هزار و 880 تن انواع کود شیمیایی برای ده هزار و 200 هکتار از کشت ه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع 620 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (علی اصغر امیری) شه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

ارسال 21 نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در هفت م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

تامین 73 درصد سهمیه کود ازته استان اصفهان در هفت ماهه 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تأمین و توزیع 496 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 581 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید رحمت شهرستان مرودش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 1468 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی است...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال274تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین وارسال173تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تأمین و توزیع 669 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال474تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 432 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید امام زاده یوسف شهرس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 990 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال373تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین وارسال 274تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 250 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید ابرج شهرستان مرودش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 397 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال224تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اذربایجان غ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی لرستان باحضور آیت الله مبلغی نم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

توزیع 991 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی جونکی 22 بهمن شهرس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 486 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (محمد راسخی) شهرست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال4122تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین وارسال723تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین وارسال199تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

بازدید حسابرسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از حیدرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین وارسال25تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 287 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید ترکان شهرستان مرود...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین وارسال25تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تأمین و توزیع 602 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز برای بخش کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 948 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی روستائی خانیمن شهرستان م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 395 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری بخش خصوصی (رضا زارعی) شهرستا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۱۰۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی با اجرای كشاورزي دقيق
از:رحمان امامي مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

کودهای ترکیبی
بابک خیامباشی1، پوران مبینی2 1-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2-کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اس... ادامه مطلب

مکانیزاسیون در نخلستان ها
مکانیزاسیون در نخلستان ها   گردآورنده: لاله تاجی پور، کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه
سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه     مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی
راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

اثرمحلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی
  اثر محلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی گردآورنده: سولماز کاظم علیلو دانش آموخته دکتری خاکشناسی، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی
  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی «33 مانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی»   گردآورنده: رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی ... ادامه مطلب

برنامه ملی سازگاری با کم آبی (اردیبهشت 1400)
تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب