اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کود دی آمونیوم فسفات در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: کود دی آمونیوم فسفات در سبد کودی شرکت قرار گرفت ادامه مطلب

گزارش تصویری وبینار

بررسی وضعیت کودهای توزیعی شرکت در پروژه کشاورزی قراردادی
گزارش تصویری روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

گزارش تصویری:

دیدار صمیمانه فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با مدیرعامل ...
به گزارش روابط عمومی و امور بین اللمل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دیدار روز گذشته جناب سرهنگ محسن فرجی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با جناب مهندس حمید رسولی رئیس هیئت مدیره و ... ادامه مطلب

جلسه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت در مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک ادامه مطلب

تدارک کود اوره شهرستان درمیان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 171 تن کود اوره از طریق اتحادیه تعاونی در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم شهرستان فردوس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود سوپر فسفات تریپل کارگزاری بهدشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

حمل و توزیع 25 تن سوپرفسفات تریپل به شرکت تاک دشت یحیی آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛ ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ملکشاهی وایوان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای ملکشاهی وایوان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری چاهک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ملکشاهی و دره شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای ملکشاهی و دره شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای ملکشاهی وایوان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود اوره از طریق تعاونی نشتارود در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری تعاونی روستایی قاین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

بارگیری کود اوره کارگزاری موسوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

بازدید مدیر از انبار مرکزی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای ملکشاهی و دره شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

تامین و توزیع کود سوپر فسفات تریپل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ملکشاهی و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای ملکشاهی و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

تامین کود اوره تعاونی روستایی ابوذر در هشت ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 95 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری عمرانی در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حمل 600 تن کود اوره تخصیصی از پتروشیمی مرودشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛     ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای ملکشاهی و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

اعلام وصول پارت ۱۷ کود آلی فسفات گرانوله شرکت محمد حسین محمدی (تولید کن...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان،    ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان مرودشت از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

جلسه رئیس اداره حسابداری حمل و نقل و همکار ایشان با معاون اداری مالی و ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم به کارگزاری محسن طهماسبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان ممسنی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 4424 تن کود اوره در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 5000 کیلوگرم کود کلرورپتاسیم در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای ملکشاهی وآبدانان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای ملکشاهی وآبدانان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع کود اوره از ابتدای سال 1400 در زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

استمرار عملیات تخلیه کود دی آمونیوم فسفات تولیدی مجتمع پتروشیمی رازی د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 314 تن کود سولفات پتاسیم در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ملکشاهی وآبدانان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

بازدید رئیس اداره حسابداری و حمل و نقل ستاد از نحوه بایگانی مالی و ملاق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان یزد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع کود سوپر فسفات تریپل از ابتدای سال در زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان مهر از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای سیروان ودهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

دیدارکارشناسان مالی معین ستاد با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان نی ریز از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 4824 تن کود کشاورزی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 87 تن کود سوپرفسفات تریپل در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری بشردوست در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای سیروان و ملکشاهی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سرابله و سیروان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 84 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری بخشی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سیروان و ملکشاهی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:       ادامه مطلب

نشست رئیس اداره حسابداری حمل و نقل ستاد با مسئول مالی ( ذیحساب) شرکت خدما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سرابله و ملکشاهی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی کترا در تنکابن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

گزارش حمل روزانه کود اوره پتروشیمی شیراز در سطح استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل میزان 10 تن کودسوپر فسفات تریپل از مبدا انبارهای ذخیره به مقصد انبار ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان داراب استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کوداوره وسولفات پتاسیم به شرکت زرآوران کرمانشا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

استمرار عملیات تخلیه کود دی آمونیوم فسفات تولیدی مجتمع پتروشیمی رازی د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان لارستان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری وحمل5000کیلوگرم کوداوره به کارگزاری درافشان دهقانیار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری وحمل5000کیلوگرم کوداوره به شرکت تعاونی1967
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان لامرد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 370 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری گیلانی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان سلطانیه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 23 تن کود اوره از طریق تعاونی مهر در رامسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری وحمل7000کیلوگرم کوداوره به کارگزاری حسین رضانادری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

گزارش حمل روزانه کود اوره پتروشیمی شیراز در سطح کشور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین 10 تن کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) درآذر ماه سال زراعی جاری1401-1400 ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

عملیات کیسه گیری کود فله فسفات تریپل در انبار مرکزی رشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 104 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان هشترود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بارگیریوحمل10000کیلوگرم کوداوره وسولفات پتاسیم به کارگزاری سعیدرزمه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 20 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان چاراویماق
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 137 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان هریس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع انواع کودهای شیمیایی

ارسال انواع کودهای شیمیایی به شهرستان زرندیه ساوه – کارگزار ناصر نیک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

ملاقات کارگزاران با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همزمان با تمدید قرا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه نها...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای سرابله و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان کازرون از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان گراش از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان نی ریز استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

نمونه برداری از بذرهای پروسس شده برنج رقم خزر در سایت بذر برنج استان گی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود اوره از طریق تعاونی فجر در رامسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستانهای سرابله و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم به کارگزاری عزیزخسروی قیطولی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان چهارمحال و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) درآذر ماه سال زراعی جاری14...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستانهای سرابله و آبدانان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی نیتروژنه اوره (N) درآذر ماه سال زراعی جاری140...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای سرابله و آبدانان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

تامین و توزیع 43 تن کود فسفات گرانوله در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ادامه عملیات کیسه گیری کودهای فله در استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛ ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین و توزیع 8400 کیلوگرم کود کلرور پتاسیم پودری در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 236 تن کود سوپرفسفات تریپل در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 95 تن کود سولفات پتاسیم در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای سرابله و آبدانان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

بارگیری وحمل 20000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13%به شرکت ناصران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سرابله وایوان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان گتوند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای سرابله وایوان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

بازدید کارشناس بازرگانی از انبار متقاضی کارگزاری در شهرستان تالش
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان   ادامه مطلب

وثیقه ملکی

اخذ وثیقه ملکی جهت حسن انجام تعهدات کارگزاران استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی نیتروژنه اوره (N) درآذر ماه سال زراعی جاری140...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 18 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ارسال کود آلی فسفاته به کارگزاران استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای سرابله و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع کود اوره

حمل و ارسال کود اوره به شرکت تعاونی عدل نهرمیان شازند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

بازدید از انبارهای کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای سرابله و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستانهای سرابله و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

ارسال کود اوره به شهرستان طارم علیا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان کوار از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 25 تن کود اوره از طریق تعاونی بهار در رامسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میز خدمت

فعالیت میزخدمت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سرابله و سیروان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سرابله و دهلران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم به شرکت خوشه چین آناهیتا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

ارسال کود فسفاته گرانوله 13% به کارگزاران استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین انواع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی نیتروژنه اوره (N) درآذر ماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) درآذر ماه سال زراعی جاری14...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی نیتروژنه اوره (N) درآذر ماه سال زراعی جاری140...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان مسجدسلیمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

نمونه برداری از کود

عملیات نمونه برداری از کودهای ارسالی به انبارهای سازمانی استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین و توزیع 8120 تن کود اوره در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ارسال کود سولفات پتاسیم به کارگزاران استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان هندیجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

استفاده از پهپاد برای مبارزه با علف های هرز در البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) درآذر ماه سال زراعی جاری14...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان ماهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

ارسال کود سولفات پتاسیم به شهرستان طارم علیا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تامین کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان بهار استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) درآذر ماه سال زراعی جاری1...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 168 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان اسدآباد استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان لالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع انواع کودهای شیمیایی

توزیع انواع کودهای شیمیایی در آذر ماه 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان رزن استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع انواع کودهای شیمیایی

حمل و ارسال کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل به شرکت تعاونی گزل دره ساوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین و توزیع 8533 تن کود کشاورزی در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی نیتروژنه اوره (N) در آذر ماه سال زراعی جاری401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان تویسرکان استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع کود اوره

ارسال کود اوره به شهرستان محلات
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان نهاوند استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان کارون
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان شوشتر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

برگزاری جلسه با کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع کودسوپرفسفات تریپل

ارسال کود سوپرفسفات تریپل به شرکت تعاونی قدس نوبران ساوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) درآذر ماه سال زراعی جاری1...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان فامنین استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

برگزاری جلسه با معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان چهارباغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان ملایر استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کودکشاورزی نیتروژنه اوره (N) درآذر ماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کوداوره وفسفاته گرانوله13%به شرکت زرآوران کرمان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان دزفول
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای سرابله و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع 360تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری بهنمیر در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 330 تن کود کشاورزی ازطریق تعاونی کشاورزی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 416 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری ولی اله پور در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان دشت آزادگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

برگزاری جلسه در خصوص سامانه پهنه بندی و حواله اکترونیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان لارستان استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان رامشیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حضور نمایندگان حسابرسی و بازرسی در زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان فسا از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 115 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان مراغه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سرابله و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

ارسال کود50 تن کود اوره به انبار مرکزی شهرستان دامغان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

کیسه گیری کود فله در استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛  ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان فیروزآباد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

گزارش کود توزیعی شهرستان قیروکارزین از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 137 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان کلیبر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای ملکشاهی و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع 65 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان عجب شیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 444 تن کود اوره از طریق کارگزاری علی نژاد در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله به کارگزاری حمزه مینائی چنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای ملکشاهی و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع 518 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری علیزاده نیا در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

استقرار هیأت بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به ریاست جناب آقای مهندس ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان ماهنشان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ملکشاهی و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان شادگان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان خدابنده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

توزیع 171 تن کود کشاورزی از تعاونی بهنام در بابلسر
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان رامهرمز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

توزیع 211 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری طالشی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان خرمدره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

نماینده شرکت کود زیستی بایوران با مدیر شرکت در معرفی محصول
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای سیروان و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

آغاز عملیات تخلیه کود دی آمونیوم فسفات تولیدی مجتمع پتروشیمی رازی در ان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13%به شرکت بذرکاران سنقر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی پتاسه آبان ماه سال 1400 شهرستان شوش
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای دهلران و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

حمل و ارسال 15 تن کودبه کارگزار شهرستان شاهرود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تأمین و توزیع کود TSP در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 58 تن کود اوره در رامسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و توزیع کود SOP در شهرستان طالقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 87 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید مدیریت محترم آذربایجان غربی از انبار کارگزاران شهرستان ارومیه (...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان ایجرود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

توزیع 84 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری بخشی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سازماندهی بایگانی اسناد مالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 23 تن کود اوره از طریق تعاونی مهر در رامسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید کارشناس بازرگانی از انبار متقاضی کارگزاری در شهرستان صومعه سرا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

میزان توزیع کود در شهرستانهای دره شهر و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

تامین و توزیع 87 تن کود سوپرفسفات تریپل در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای دره شهر و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

ارسال کود شیمیایی به شهرستان ابهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تامین و توزیع 4824 تن کود کشاورزی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای دره شهر و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

: ارسال کود سوپر فسفات تریپل به کارگزاران استان زنجان در آبان 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

جلسه مدیر استان گیلان با سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 109 تن کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

حمل میزان 104 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی به مقصد انبار کارگزاران ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای دهلران و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستانهای دهلران و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع 314 تن کود سولفات پتاسیم در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 5000 کیلوگرم کود کلرورپتاسیم در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 4424 تن کود اوره در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حمل میزان 10 تن کود اوره از مبدا انبارهای ذخیره به مقصد انبار کارگزاران ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

ارسال کود اوره به کارگزاران استان زنجان در آبان 1400
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای دهلران و ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 370 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری گیلانی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

دستگاه مغناطیسی
دستگاه مغناطیسی مترجم: لاله تاجی پور، کارشناس مسئول بذردرختان گرمسیری مدیریت امورماشین ها و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی با اجرای كشاورزي دقيق
از:رحمان امامي مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

کودهای ترکیبی
بابک خیامباشی1، پوران مبینی2 1-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2-کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اس... ادامه مطلب

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه
سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه     مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی
راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

اثرمحلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی
  اثر محلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی گردآورنده: سولماز کاظم علیلو دانش آموخته دکتری خاکشناسی، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی
  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی «33 مانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی»   گردآورنده: رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی ... ادامه مطلب

برنامه ملی سازگاری با کم آبی (اردیبهشت 1400)
تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب