تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:       ادامه مطلب

تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: ادامه مطلب

میزان مصرف کودهای یارانه‌ای در کشور هیچگاه دچار پٌرمصرفی نبوده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه روزجاری اعلام نمودند که میزان مصرف کودهای یارانه‌ای ازته،... ادامه مطلب

حمل و تامین کود اوره از مبادی به مقصد اتحادیه تعاونی روستایی گنجی قروه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تامین کود اوره شرکت سهامی زراعی اسلام آباد در نه ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

بازدید از شرکت تولیدی کیمیا سبزآور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران؛  ادامه مطلب

توزیع 130 تن کود ازته از طریق کارگزاری محسن زاده در قائمشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 468 تن کود ازته از طریق کارگزاری مجرد در قائمشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بارگیری و حمل کود اوره کارگزاری درح
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

اجرای طرح توسعه تولید محصولات ارگانیک در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کارگزاری کوروش ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

بارگیری و حمل کود اوره کارگزاری مطهری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

حمل و تامین کود اوره از مبادی به مقصد اتحادیه تعاونی روستایی قروه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان آباد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

بارگیری کود اوره کارگزاری تعاونی روستایی فردوس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

توزیع انواع کودهای شیمیایی

حمل و ارسال کود های کلرور پتاسیم و سوپرفسفات تریپل به شهرستان اناج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی   ادامه مطلب

توزیع کود مورد نیاز مزارع جو
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بارگیری 80 تن کود اوره به مقصد کارگزاری های استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

حمل و تامین کود اوره از مبادی به مقصد اتحادیه تعاونی روستایی قلعه قروه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توسعه کشت های گلخانه ای در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

حمل و توزیع 26 تن کود اوره از مبداء بندر امام خمینی به کارگزاری احمد خانی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛ ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کارگزاری طلایه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 173 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان میانه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان هویز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حمل و توزیع 26 تن کود اوره از مبداء بندر امام خمینی به تعاونی قشلاق
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛ ادامه مطلب

توزیع 2.5 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در بین کشاورزان شهرستان ملایر ا...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

بررسی عملکرد کارگزاری شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان خرمش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حمل میزان 15 تن کود سولفات پتاسیم پودری از مبدا انبارهای ذخیره ی مرکزی به...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود شیمیایی اوره در بین کشاورزان شهرستان اسدآباد از طریق کار...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تعیین تکلیف پرونده های جاری کودهای مکشوفه در البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 50 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت های تعاونی روستائی شهرستان نی ری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

توزیع 90 تن کود شیمیایی اوره در بین کشاورزان شهرستان بهار از طریق کارگزا...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

حمل میزان 78 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی به مقصد انبار کارگزاران شه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

توزیع 610 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هشترود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 50 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت های تعاونی روستائی شهرستان نی ری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کارگزاری صارم ی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 86 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان آذرشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان امید...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حمل و تخلیه 200 تن کود فسفاته 13% شرکت گلبن بهار در انبار سازمانی قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛ ادامه مطلب

توزیع 229 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان اهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان ماهش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

نشست رئیس اداره قیمت تمام شده با معاون و مسئولان مالی
به  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان؛   ادامه مطلب

توزیع 63 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان عجب شیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حمل میزان 26 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی به مقصد انبار کارگزاران شه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی اوره در شهرستان کوهرنگ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی اوره در شهرستان فارسان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی اوره در شهرستان بروجن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع 2696 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت های تعاونی روستائی شهرستان ممسن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کارگزاری خلیل ب...
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

حمل وتوزیع کودفسفاته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان بنا به گفته مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مقدار209تن کود فسفاته جهت استفاده درکشت های پاییزه مخصوصا استفاده بص... ادامه مطلب

ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان زرین دشت استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

نمونه گیری از کود فسفاته 13درصداز مبدا شرکت ارکان شیمی جنوب در انبارمرکز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

تامین و توزیع 50 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان نهاوند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل 815 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش (خراسان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان کرخه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

توزیع مستقیم 5650 کیلوگرم کود ازته در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و حمل ۶۸۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان کارو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

نمونه برداری از پارت 10 کود فسفاته 13%شرکت آوان شیمی سالاریه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛ ادامه مطلب

تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تأمین ۴۸ تن کود شیمیایی اوره در شهر بوشکان شهرستان دشتستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین ۴۶ تن کود شیمیایی اوره در شهر دیلم مرکز شهرستان دیلم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تأمین ۴۶ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبدان شهرستان دیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

حمل 225 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان رضوی در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر دالکی شهرستان دشتستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان هندی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان هفتک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حمل 150 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان شمالی در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان اندی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر شبانکاره شهرستان دشتستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان اقلید استان فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل وتوزیع کوداوره در استان سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان ایذه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای کره بند شهرستان بوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه مطلب

حمل 175 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان سمنان در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در جلسه کمیته فنی کود ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

شهرستان های پیشتاز، متوسط وضعیف در صدور حواله الکترونیک به کشاورز در سا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

حمل 16 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان اردبیل در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حمل 75 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان جنوبی در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان لالی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حمل 49 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان گیلان در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حمل 50 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان مازندران در 27 دی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان دشت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان اندی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

حمل کود اوره از پتروشیمی کرمانشاه به استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

حمل کود اوره از عسلویه به استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تعداد 98،594حواله ی الکترونیک صادر شده به کشاورزدر سامانه کنترل وپایش موا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ،    ادامه مطلب

حمل کود اوره از پتروشیمی رازی به استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

دستگاه مغناطیسی
دستگاه مغناطیسی مترجم: لاله تاجی پور، کارشناس مسئول بذردرختان گرمسیری مدیریت امورماشین ها و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی با اجرای كشاورزي دقيق
از:رحمان امامي مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

کودهای ترکیبی
بابک خیامباشی1، پوران مبینی2 1-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2-کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اس... ادامه مطلب

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه
سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه     مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی
راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

اثرمحلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی
  اثر محلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی گردآورنده: سولماز کاظم علیلو دانش آموخته دکتری خاکشناسی، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی
  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی «33 مانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی»   گردآورنده: رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی ... ادامه مطلب

برنامه ملی سازگاری با کم آبی (اردیبهشت 1400)
تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب