اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تولید کودهای فسفاته در کشور به 300 ه...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و به نقل از مهندس حمید رسولی مدیرعامل و مجری طرح خودکفایی کشور درکودهای کشاورزی: ادامه مطلب

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با تامین ۴۵۰ هزار تن انواع کود یارانه ای به استقبال کشت پائیزه میرویم
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نقل از مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: با ذخیره مناسب و کافی مقدار ۴۵۰ هزار تن انواع کودهای یارانه... ادامه مطلب

بام ایران و نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
بار دیگر نام پرافتخار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر بام نماد ملی ایران قله 5610 متری دماوند برافراشته شد.  ادامه مطلب

تامین فسفات گرانوله

تامین 400 تن کود فسفات گرانوله 13 درصد در گلستان
روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تعمیر وسرویس دستگاه بوجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان( جیرفت) ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیته فنی بذر در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 242 تن کود سولفات پتاسیم در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم پودری در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 10 تن کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP ) در سال جاری از طریق ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تخصیص خاک فسفات به شرکت فرآیند کود و سم بافق

تخصیص خاک فسفات به شرکت فرآیند کود و سم بافق
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، ادامه مطلب

تامین و توزیع 116 تن کود سوپرفسفات تریپل در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 50 تن کود کشاورزی نیتروژنه اوره ( N ) در سال جاری از طریق ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

بازدید کارگزاری جدید

بازدید از متقاضی جدید کارگزاری کود در گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 180 تن کود اوره از طریق کارگزاری خطیر در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه با مدیر عامل کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان چها...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین سوپرفسفات تریپل

تامین بیش از 2 هزارتن سوپر فسفات تریپل در گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 52 تن کود اوره از طریق تعاونی پیروز در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 35 تن کود کشاورزی نیترات سولفات آمونیوم از طریق کارگزاری اتحادیه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع میزان 10 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله از انبار ذخیره مرکزی به مقصد ...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

پنبه

تولید بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن وش پنبه در گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 78 تن کود اوره از طریق تعاونی حقیقت در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور کارگزاران استان قزوین در وبینار آموزشی صدور حواله الکترونیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

ارسال گزارش فروش شهریور ماه نهاده ها به مراجع ذیصلاح استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 800 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری ملکی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 507 تن کود اوره از طریق تعاونی دابو در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 412 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی آغوزبن در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره شهرستان سرخه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،     ادامه مطلب

نمونه برداری

نمونه برداری پارت شماره پارت32 کود سوپرفسفات تریپل گرانوله
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه مطلب

توزیع 10842 تن کود اوره دربابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید

بازدیدازضعیت انبار کارگزاری های شهرستان گالیکش گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

تامین و توزیع 15 تن کود فسفات گرانوله در بابل
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 3911 تن کود کشاورزی NPK در سال جاری شهرستان لنگرود استان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 322 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری رضوانی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 933 تن کود کشاورزی NPK در سال جاری از طریق کارگزاری شرکت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ادامه مطلب

توزیع 1095 تن کود اوره از طریق کارگزاری امانی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل ( TSP ) در سال جاری از...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

بازدید از کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان طالقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع میزان 52 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی به مقصد انبار کارگزاران ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

توزیع 174 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی ممتار در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 757 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری ملکی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

استان البرز کسب مقام دوم در تولید محتوای متنی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 330 تن کود اوره از طریق کارگزاری حسینی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 15 تن کود کشاورزی فسفات تریپل ( TSP ) در سال جاری از طریق ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 291 تن کود اوره از طریق تعاونی آرش در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع میزان 50 تن کوداوره از انبار ذخیره مرکزی به مقصد انبار کارگزاران ش...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

" تامین و توزیع 116 تن کود کشاورزی NPK در سال جاری از طریق کارگزاری شرکت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 263 تن کود اوره از طریق تعاونی هندوکلا در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" روش های جلوگیری از عارضه ترک خوردگی مرکبات و سایر میوه ها "
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

استان البرز کسب مقام سوم در تولید محتوای ویدئویی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 380 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری حسنی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

" تامین و توزیع 326 تن کود کشاورزی نیتروژنه اوره ( N ) در سال جاری از طریق ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

" تامین و توزیع 370 تن کود کشاورزی نیتروژنه اوره ( N ) در سال جاری از طریق ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

بازدید املشی

بازدید کارشناس پایش کودی ازوضعیت انبار کارگزاری های توزیع و فروش نهاده ...
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ادامه مطلب

" تامین و توزیع 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP ) در سال جاری ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

بازدید میدانی مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدأ عسلویه به استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

سومین جلسه وبینار آموزشی صدور حواله الکترونیک به کشاورز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان کردستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۷۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان آذربایجان شرق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۷۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۷۳ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۱۴۸ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۵۰ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان آذربایجان غرب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۲۱ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان لرستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

توزیع 470 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری موسوی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 770 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری نوروزی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حمل و تامین 25 تن کود سولفات پتاسیم پودری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تاکید بر ضرورت توزیع کود به کشاورزان بر اساس حواله الکترونیکی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود اوره

تامین بیش از 73 تن کود اوره در استان گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

برگزاری جلسه با مدیر عامل کارگزاری تعاونی احمدآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 402 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی آزادی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین ازته

تامین بیش از 73 هزارتن کود ازته در گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

صادرات محصولات کشاورزی از استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

" تامین و توزیع 302 تن کود کشاورزی NPK در سال جاری از طریق کارگزاری شرکت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 297 تن کود اوره از طریق تعاونی گتاب در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 236 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری نعمت پور در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه بررسی مشکلات سامانه حواله الکترونیکی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان( جیرفت) ادامه مطلب

کشف 25 تن کود اوره یارانه از واحد تولیدی در البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 313 تن کود اوره از طریق تعاونی پیشرو در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه با مدیر عامل کارگزاری زرین در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کلرور پتاسیم

تامین 2 هزار و 164 تن کود کلرورپتاسم گرانوله در گلستان
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع 414 تن کود اوره از طریق کارگزای حسن پور در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توصیه ترویجی- فنی " افزایش ماده آلی خاک و تاثیر بر فعالیت ریز جانداران...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

تأمین و حمل ۸۹۳ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: ادامه مطلب

برگزاری وبینار آموزشی صدور حواله الکترونیک برای کارگزاران البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

برگزاری جلسه آموزشی سامانه پایش مواد کودی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

برگزاری جلسه عملکرد 6 ماهه 1400
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

" تامین و توزیع 263 تن کود کشاورزی نیتروژنه ( N ) در سال جاری از طریق کارگ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

برگزاری نشست خبری کشت پاییزه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین و تدارک کود اوره شهرستان خوسف
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین کود اوره شهرستان بشرویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

سهم شهرستان سربیشه از توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

توزیع کود اوره کارگزاری مطهری سرایان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

" روش های جلوگیری از عارضه ترک خوردگی مرکبات و سایر میوه ها "
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تدارک کود اوره تعاونی تولید درشهرستان زیرکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین کود سوپر فسفات تریپل کارگزاری خصوصی سهامی زراعی خضری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید از روند نصب تابلو انبار مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

" تامین و توزیع 106 تن کود کشاورزی فسفات تریپل ( TSP ) در سال جاری از طریق ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

برگزاری سومین جلسه ی وبینار آموزشی صدور حواله الکترونیک به کشاورزاز طر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

" تامین و توزیع 30 تن کود کشاورزی فسفات تریپل ( TSP ) در سال جاری از طریق ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

نمونه گیری مجدد از کود فسفاته ۱۳ درصد پارت ۳ شرکت پرشین شیمی گستر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ادامه مطلب

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی با اجرای كشاورزي دقيق
از:رحمان امامي مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

کودهای ترکیبی
بابک خیامباشی1، پوران مبینی2 1-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2-کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اس... ادامه مطلب

مکانیزاسیون در نخلستان ها
مکانیزاسیون در نخلستان ها   گردآورنده: لاله تاجی پور، کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه
سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه     مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی
راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

اثرمحلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی
  اثر محلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی گردآورنده: سولماز کاظم علیلو دانش آموخته دکتری خاکشناسی، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی
  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی «33 مانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی»   گردآورنده: رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی ... ادامه مطلب

برنامه ملی سازگاری با کم آبی (اردیبهشت 1400)
تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب