میز خدمت
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه
متن پیام
اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
مقالات
درباره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به طور کلی تاریخچه مستند و دقیقی از روند تولید اولیه و مصرف نهاده های کشاورزی ایران در دست نیست . لیکن در بخش سموم دفع آفات نباتی نخستین بار در دهه اول 1300 ، موسسه ای با تاسیسات اندک واقع در حصارک کرج به منظور واردات سموم توسط دولت وقت راه اندازی شد و به تدریج به فعالیت در امر تولید ترکیبات آرسنیک پرداخت . در سال 1309 کارخانه سم سازی کرج احداث شد و به بهره برداری رسید و تولید سموم موسسه حصارک کرج نیز به این کارخانه منتقل شد . به طوری که فعالیت آن توسعه یافت و توانست انواع سموم مورد نیاز آن زمان را تولید و عرضه نماید.