مزایا و معایب کودهای گرانوله و کودهای مایع


تاریخ ارسال :

۷ فروردين ۱۴۰۱

مزایا و معایب کودهای گرانوله و کودهای مایع

مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول نهال درختان گرمسیری (منبع: سایت حوزه توسعه دانشگاه ایالتی میشیگان) مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی

 

 

 برای مطالعه لطفاً کلیک نمایید