برگزاری مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی استان گیلان


تاریخ ارسال :

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه نیروهای  خدماتی و پشتیبانی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه مناقصه نیروهای خدماتی و پشیبانی که با حضور اعضای کمیسیون معاملات و نماینده بازرسی کل استان در سالن اجتماعات روز شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه سال 1401 خبر داد.