بازدید از کارگزاری شهرستان پاکدشت


تاریخ ارسال :

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

بازدید از کارگزاری شهرستان پاکدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛به منظور بررسی وضعیت صدور حواله الکترونیکی و موجودی انواع کودهای کشاورزی از کارگزاری شرکت تعاونی وحدت کریم آباد بازدید به عمل آمد ، در این بازدید که توسط آقای مهندس گروسی صورت گرفت از وضعیت انبار، موجودی انواع کودهای شیمیایی، نحوه تحویل کود به کشاورزان منطقه پاکدشت و ... با مدیرعامل شرکت تعاونی بحث و تبادل نظر گردید .