برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان مازندران در اردیبهشت ماه سال 1401


تاریخ ارسال :

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان مازندران در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی ونگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،  در روز یکشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 8 صبح ، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.