برگزاری جلسه مناقصه کمیسیون معاملات


تاریخ ارسال :

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری جلسه مناقصه کمیسیون معاملات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ؛جلسه کمیسیون معاملات استان برای انتخاب پیمانکار جدید نیروهای حفاظتی شرکت در محل سالن اجتماعات مدیریت استان تهران برگزار شد ، بر اساس مجوزهای ستادی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  برای انتخاب پیمانکار نیروهای حفاظتی از طریق مناقصه در تاریخ 1401/2/25تشکیل جلسه داد، در مراسم بازگشایی و بررسی الکترونیکی پاکات الف – ب  و ج تعداد4 موسسه حفاظتی شرکت کننده در مناقصه ، موسسه حفاظتی نظم گستران فردا راسخ به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید .