برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان تهران در اردیبهشت ماه سال1401


تاریخ ارسال :

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان تهران در اردیبهشت ماه سال1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،  در روز یکشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری، ساعت 9:30 صبح،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.