برگزاري همایش و نمایشگاه آموزشی و ترویجی در راستاي حمایت از تولیـدات داخلی و محصولات دانش بنیان


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاري همایش و نمایشگاه آموزشی و ترویجی در راستاي حمایت از تولیـدات داخلی و محصولات دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه ی اختصاصی با رسانه این شرکت گفت :نظر به ابلاغ شـیوه نامه اجرایی همایش هاي آموزشی و ترویجی در راستاي نیل به اهداف خود کفایی کودهاي کشاورزي ، حمایت از تولیـدات داخلی و محصولات دانش بنیان و ایجاد تنوع در سـبد کودي شـرکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، همایش و نمایشـگاه آموزشی و ترویجی در اسـتان لرستان با هماهنگی با روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزي استان، اصـحاب رسانه اعم از صدا  سیما ، خبرگزاري هاي مرتبط و روزنامه هاي محلی در خرداد ماه 1401در شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری این همایش بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.