بازدید از غرفه شرکت های تولید کننده انواع کودهای کشاورزی دارای تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

بازدید از غرفه شرکت های تولید کننده انواع کودهای کشاورزی دارای تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (اداوات  و ماشین آلات، نهاده ها و سیستم آبیاری) از غرفه های شرکت های بیوزر و کیمیا اکسیر شرق (تولید کننده انواع کودهای کشاورزی) دارای تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: در این بازدید سرپرست و کارشناس مدیریت بازاریابی و امور مشتریان ستاد، مدیر و معاونین شعبه فارس حضور داشتند.