بازدید از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

بازدید از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 


آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان سلماس خبر داد و افزود: به منظور بازدید از انبار، پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی و کنترل دستگاه کارت خوان مربوط به کشاورز کارت بانک کشاورزی در فروشگاه کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی ، روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1401 با حضور در شهرستان بوکان از مراکز خدمات و انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان (2 مورد) بازدید بعمل آوردند .