بازدید مسئول نقلیه و امور قراردادهای شرکت از استان فارس


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

بازدید مسئول نقلیه و امور قراردادهای شرکت از استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بازدید مسئول نقلیه و کارشناس امور قراردادها از استان فارس خبر داد.

مدیر شعبه با اعلام این خبر افزود: در راستای بازدید و نظارت بر قرارداد امور خدمات خودرویی و نیروهای خدماتی و پشتیبانی آقایان خوانی مسئول امور نقلیه و لطیفی کارشناس امور قراردادهای مدیریت امور اداری شرکت در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری از استان بازدید و روند اجرای قراردادهای مذکور را موردبررسی و بازبینی قرار دادند.