نظارت بر کود پاشی مزارع طرح تغذیه برنج


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

نظارت بر کود پاشی مزارع طرح تغذیه برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نظارت برکود پاشی مزارع طرح تغذیه برنج در چارچوب دستور العمل طرح توسط کارشناسان بذرو نهال شرکت خدمات حمایتی و به اتفاق کارشناس محترم بهبود تولیدات گیاهی استان در شهرستان انزلی آبکنار روز شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه سال 1401 خبر داد.