افزایش معنادار مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در سال جاری در استان یزد


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

افزایش معنادار مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در سال جاری در استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

 در مصاحبه اختصاصی با مهندس محمدحسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، ایشان اظهار داشتند که پیرو تصمیمات متخذه  در کاهش 45 درصدی قیمت کودهای پتاسه و فسفاته از ابتدای سال جاری توسط  وزارت جهاد کشاورزی، شاهد افزایش معنادار میزان مصرف کودهای مذکور توسط کشاورزان عزیز در استان می باشیم  به گونه ای که میزان مصرف کودهای پتاسه از فرودین ماه تا کنون  بیش از 13 برابر و مصرف کودهای فسفاته بیش از 21 برابر و مصرف این دو گروه کودی بطور میانگین بیش از 17 برابر افزایش داشته است. محمد حسن زارعیان به نقل از مهندس حمید رسولی ریاست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت: هر چند میزان متوسط مصرف همچنان کمتر از مقادیر استاندارد ابلاغی می باشد لیکن رشد مصرف این دو گروه کودی در سال جاری نسبت به سنوات اخیر بی سابقه و نوید بخش یک سال پرمصرف در نهاده های کشاورزی می باشد. ایشان اضافه نمودند که با اقدامات ترویجی و آموزشی انشاالله بتوانیم در یک برنامه میان مدت مصرف کشور را به مقادیر استاندارد برسانیم در همین ارتباط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جاری برنامه ریزی لازم برای برگزاری بیش از 50 همایش آموزشی مصرف بهینه کود را در سراسر کشور برنامه ریزی نموده است که تاکنون 4 همایش آن در استان های گلستان، سمنان، مازندران و فارس برگزار گردیده و در استان یزد  نیز در ماه های آتی طبق برنامه همایش های مذکور در راستای توسعه و ترویج مصرف بهینه کودهای کشاورزی برگزار خواهد شد. محمد حسن زارعیان در پایان افزایش معنادار کودهای فسفاته و پتاسه در سال جاری را منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و ارتقاء سلامت جامعه ارزیابی نمود و از آن بعنوان یکی از مهمترین توفیقات بخش کشاورزی طی سال های اخیر یاد کرد.