بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی استان چهارمحال وبختیاری در اردیبهشت 1401


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی استان چهارمحال وبختیاری در اردیبهشت 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاریسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی خبر داد.

محسن مهدوی گفت: در روز دوشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن جلسات  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور اعضاء کمسیون معاملات  استان ،  ساعت 10:30 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی ، وبعد از بررسی پاکات برنده مناقصه مشخص و اعلام گردید.