برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان البرز


تاریخ ارسال :

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: جلسه کمیسیون معاملات البرز به منظور بازگشایی پاکات مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان، در روز یکشنبه،  بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری،  راس ساعت 11، با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات استان  و شرکت های مناقصه گر،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.