توزیع 26 درصد سهمیه کودی توسط اتحادیه های تعاون روستایی در استان آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

توزیع 26 درصد سهمیه کودی توسط اتحادیه های تعاون روستایی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 


علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی اعلام نمود: مجموعه تعاون روستائی شامل اتحادیه های تعاونی روستائی شهرستان، اتحادیه تعاونی های تولید و اتحادیه باغداران استان به عنوان کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی، 26 درصد (حدود 18 هزار تن) کودهای کشاورزی توزیعی در سال 1400 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را بر عهده داشتند.