تخلیه 50تن کود اوره از مبدا بندرعباس


تاریخ ارسال :

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

تخلیه 50تن کود اوره از مبدا بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تخلیه 50تن کود اوره از مبدا بندرعباس به انبار سازمانی شهرستان زاهدان خبرداد.