نمونه برداری از سولفات پتاسیم گرانوله توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

نمونه برداری از سولفات پتاسیم گرانوله توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 


علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی اعلام نمود : در اجرای دستورالعمل نظام کنترل کیفیت مواد کودی و اهمیت موضوع نمونه برداری از کلیه کودها و آنالیز عناصر موجود، عملیات نمونه برداری  از کود سولفات پتاسیم گرانوله تولیدی 2451 ایوان غرب پارت شماره 8 (به میزان 200 تن) وارده به انبار این استان مورخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری توسط کارشناس مربوطه جناب مهندس پورمند انجام گرفته و نمونه ها به صورت پلمپ شده جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد.