تجلیل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی استان


تاریخ ارسال :

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

تجلیل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان روابط عمومی برتر در بین روابط عمومی های ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی انتخاب شد.

در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و ادارات تابعه، که در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سالجاری در روز روابط عمومی و با حضور ریاست نماینده ولی فقیه سازمان و سایر مسئولین، مدیران و همکاران روابط عمومی های ادارات تابعه تشکیل شد، روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب و از زحمات ایشان تجلیل شد.