حضور گروه پایش در تعاونی سبزیکاران ری


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

حضور گروه پایش در تعاونی سبزیکاران ری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ گروه پایش شرکت در ادامه نظارتهای میدانی با حضور در کارگزاری شرکت تعاونی سبزیکاران شهر ری در جریان روند خدمات رسانی این کارگزاری به کشاورزان و سبزیکاران قرار گرفت، در این بازدید مدیرعامل تعاونی مذکورگزارشی از عملکرد کارگزاری یک ماه اخیر را ارائه نمود .