اجاره سامانه های بوجاری وارسال فرمتهای قرارداد


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

اجاره سامانه های بوجاری وارسال فرمتهای قرارداد

به گزارش رابط روابط عمومی امورماشین آلات وادوات کشاورزی: 

کلیه فرمت های قرارداد اجاره سامانه بوجاری ، خدمات فنی ، شرایط استعلام بهاء ومزایده درسامانه ستاد ( سامانه تدارک  الکترونیکی ستاد ) کاربرگ مستندات مورد نیاز وهمچنین دستورالعمل نحوه محاسبه برآورد قیمت پایه اجاره و قراردادفروش وکالتی وفرم اعلام همکاری آن و همچنین تعرفه بوجاری سایربذور درسال 1401 جهت بهره بردرای ارسال می گردد.