نظارت بر فعالیت کارگزاری های شهرستان ورامین


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

نظارت بر فعالیت کارگزاری های شهرستان ورامین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،در بازدید گروه پایش از کارگزاری زرین کشت وارنا و مزرعه آفتاب ورامین مباحث کودی و فعالیت های کارگزاری مورد ارزیابی قرار گرفت ، آقای  رضا خانی مدیرعامل شرکت زرین کشت وارنا قرچک در تشریح فعالیتهای کارگزاری خود به بیان مسائل و مشکلات نیز پرداخت ، در این بازدید وضعیت موجودی کود های کشاورزی ، صدور حواله الکترونیکی کود و ... مورد ارزیابی قرار گرفت .