اعلام وصول میزان 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله شرکت تعاونی 2415پارت (7)


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

اعلام وصول میزان 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله شرکت تعاونی 2415پارت (7)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در خصوص ارسال میزان 200 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله شرکت تعاونی 2451 (پارت7)به انبارهای ذخیره ی شهرستان خرم اباد(انبار مرکزی) در گفتگو با خبرنگار ما گفت : کود فوق الذکر اعلام وصول وقابل توزیع بین کشاورزان توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی تحت نظارت شرکت خواهد بود.