بازدید کارشناس بذر و نهال از مزارع تکثیری بذر مادری پیمانکار طرف قرارداد


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

بازدید کارشناس بذر و نهال از مزارع تکثیری بذر مادری پیمانکار طرف قرارداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید و سرکشی کارشناس بذر و نهال از مزارع تکثیری بذر مادری جهت نظارت بر خزانه های رقم گیلار،آنام و هاشمی و ارائه توصیه های لازم جهت آماده سازی بموقع بستر کشت و کود پاشی در روز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه  سال 1401 خبر داد.