تخلیه 150 تن کود ارسالی از بندر امام


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

تخلیه 150 تن کود ارسالی از بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ طی هفته گذشته مقدار 150 تن کود شامل ( اوره ، فسفاته و پتاسه ) ارسالی از بندر امام در انبار مرکزی استان تخلیه شد، به گفته آقای میرزایی این محموله در تاریخ 1401/2/24 توسط یک دستگاه تریلر از مبداء بندر امام در انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تخلیه شده است ، به گفته وی این روند همچنان ادامه دارد .