بررسی دستورهای انواع معاملات شرکت


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

بررسی دستورهای انواع معاملات شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در جلسه که با حضور معاون مالی اداری و بازرگانی و رئیس گروه کارشناسی و دبیر کمیسیون معاملات در خصوص بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های برگزاری انواع مناقصات و مزایده ها و نحوه محاسبه قیمت های روز و پایه در روز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه سال 1401 خیر داد.