بازگشایی پاکات استعلام بهای خدمات خودروی درون شهری


تاریخ ارسال :

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بازگشایی پاکات استعلام بهای خدمات خودروی درون شهری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 


استعلام بهای خدمات خودرو درون شهری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در خرداد ماه سالجاری با هماهنگی کمیسیون معاملات شرکت در بستر سامانه ستاد برگزار شد و برنده استعلام بهای مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام شد.