قرارداد خرید کود سولفات پتاسیم پودری باشرکت شیمی اکسیربوستان


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

قرارداد خرید کود سولفات پتاسیم پودری باشرکت شیمی اکسیربوستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیدرجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای یارانه ای قراردادی  باشرکت شیمی اکسیربوستان درتاریخ 30 خرداد ماه سال جاری به مدت شش ماه بمیزان 1 هزارتن بسته شد. لازم بذکر است. هماهنگی های لازم با مدیران محترم " امورحقوقی و قراردادها , فنی و بهبود کیفیت کود ، توزیع نگهداری و امورمالی " بعمل آمده است.