تامین 33 هزار تن کود اوره در سه ماهه ابتدای سال 1401 در استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

تامین 33 هزار تن کود اوره در سه ماهه ابتدای سال 1401 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سه ماهه ابتدای 1401 میزان33000 تن کود شیمیایی اوره مصرفی کشاورزی استان اصفهان را تامین نماییم