ذخیره سازی 12 هزار تن کود اوره جهت کشت تابستانه در استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

ذخیره سازی 12 هزار تن کود اوره جهت کشت تابستانه در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان اقای فریدون صفایی از فرایند تهیه و تامین کود اوره در سال 1401 با توجه به شروع کاشت تابستانه در استان و ذخیره سازی بیش از 12000 تن کود اوره در انبارهای سازمانی در استان اصفهان خبر داد