تدارک ، تامین وتوزیع بیش از 5 هزار760 تن انواع کودهای یارانه ای در استان چهارمحال و بختیاری


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

تدارک ، تامین وتوزیع بیش از 5 هزار760 تن انواع کودهای یارانه ای در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاریسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل وتوزیع بیش از 8هزار و 241 تن کودهای شیمیایی ازته -فسفاته و پتاسه در استان چهارمحال وبختیاری  در سه ماهه سال جاری خبر داد.

مهندس محسن مهدوی  افزود: مقدار توزیع شده از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای 10 گانه استان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :از اول سال تا کنون بیش از 5 هزار و 766 تن کود اوره -1 هزار و 791 تن کود فسفاته و 684 تن کود شیمیایی پتاسه در استان حمل وتوزیع گردیده است.